urzadzenia

Transport pneumatyczny realizujemy jako:

  • nisko- i średnio-ciśnieniowy do 0,2 MPa
  • wysokociśnieniowy do 1,0MPa

Transport pneumatyczny wykorzystywany jest do przesyłu materiałów sypkich w pionie oraz poziomie. Materiały transportowane pneumatycznie to: suche mieszanki budowlane, cement, wapno, gips, mączki, piasek, popioły, itp.