urzadzenia

 

1. Pakowaczki materiałów sypkich w worki wentylowe

Turbinowe

Przeznaczone do pakowania materiałów pylistych, takich jak: cement, wapno, gips, dolomit, kreda, chemia budowlana (suche tynki, gładzie, kleje do płytek ceramicznych, itp.).
Wielkość worków: od 10kg do 50kg.
Wydajność: 200 – 280 worków 25kg na godzinę, w zależności od rodzaju pakowanego produktu.

 Pneumatyczne

Przeznaczone do pakowania materiałów pylistych oraz mieszanek
Produktów pylistych i ziarnistych, takich jak: suche mieszanki budowlane ze żwirem lub dużą zawartością piasku, pylisty PCW, parafina, itp.
Wielkość worków: od 10kg do 50kg.
Wydajność: 180 – 280 worków 25kg na godzinę, w zależności od rodzaju pakowanego produktu.

Grawitacyjne

Przeznaczone do pakowania granulatów i materiałów ziarnistych, takich jak: granulaty (nawozy, tworzywa sztuczne, pasze, itp.), zboża, kasza, piasek kwarcowy, cukier, sól warzona, itp.
Wielkość worków: od 10kg do 50kg.
Wydajność: 100 – 250 worków 25kg na godzinę, w zależności od rodzaju pakowanego produktu.

Ślimakowe

Przeznaczone do pakowania produktów higroskopijnych, wilgotnych, łatwo napowietrzających się, wymagających pakowania bez aeracji, takich, jak: mąka zbożowa i ziemniaczana, sól kuchenna, pylisty węgiel drzewny, grafit, pasze, itp.
Wielkość worków: od 10kg do 50kg.
Wydajność: 100 – 150 worków 25kg na godzinę, w zależności od rodzaju pakowanego produktu.

Pasowe

Przeznaczone do pakowania cukry, soli kamiennej, itp. w worki o wadze od 10kg do 50kg.
Wysokiej wydajności, min. 400 worków 50kg na godzinę
Powyższe pakowaczki można zestawiać w zespoły wielo-wentylowe. Daje to możliwość uwielokrotnienia wydajności.

2. Pakowaczki karuzelowe do pakowania materiałów sypkich w worki wentylowe

Turbinowe,

Pneumatyczne,

Grawitacyjne.

Przeznaczone do pakowania produktów odpowiednich dla typów pakowaczek opisanych jak wyżej, z wydajnością od 900 do 2400 worków 25kg na godzinę.

3. Automatyczne nakładarki worków wentylowych

Współpracują ze wszystkimi typami pakowaczek wentylowych.
Wykonujemy jako jednostki pracujące z pojedynczymi pakowaczkami lub obsługujące grupę pakowaczek.