urzadzenia

Urządzenia do rozładunku materiałów sypkich z worków BIG-BAG
Dla wszystkich materiałów sypkich i wszystkich wielkości i rodzajów worków BIG-BAG.
Z szybkim opróżnianiem lub precyzyjnym dozowaniem, tak ciągłym jak i porcjowym.