urzadzenia

Mieszalniki szarżowe materiałów sypkich – porcjowe

Przeznaczone do mieszania chemii budowlanej (od mieszanek piaskowych do wysoko dyspersyjnych), granulatów, pasz, nawozów sztucznych, itp.
Mieszalniki szarżowe wykonujemy ze stali kwasoodpornej lub węglowej, odpornej na ścieranie,
z wysypem punktowym lub jako bez depozytowe z otwieranym dnem.
Wielkości: od laboratoryjnych 10-litrowych do produkcyjnych o objętości użytkowej od 200 do 6000 litrów.
Czas mieszania: od 1min. do 4min. w zależności od mieszanego produktu.