urzadzenia

Mieszalniki ciągłego mieszania przeznaczone do mieszania tak produktów sypkich, jak i sypkich z domieszkami płynnymi, jak np. miał węglowy z płynnym lepiszczem.
Rodzaj i wydajność dobierane pod potrzeby Klienta.