urzadzenia

Mieszalniki zbiornikowe przeznaczone są do mieszania cieczy, zawiesin i roztworów, które ulegają rozwarstwieniu lub sedymentacji. Oferujemy mieszalniki o różnych pojemnościach. Parametry i rodzaj narzędzia mieszającego dobieramy indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań instalacji. Mieszalniki wykonane są ze stali kwasoodpornej. Mogą być wyposażone w płaszcz grzewczy lub chłodzący.
Mieszalniki zbiornikowe wykonujemy jako urządzenia pionowe, w celu uzyskania past o dużej lepkości i gęstości niewymagających dyspergowania.