konstrukcje

W swojej ofercie mamy także wykonanie elementów nietypowych ze stali, np.:

  • hale magazynowe i produkcyjne,
  • elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń technicznych,
  • kompletne trasy rurociągowe, ze wszystkich gatunków stali węglowych, niskotemperaturowych, drobnoziarnistych, stali niskostopowych i wysokostopowych, stali nierdzewnych i trudnościeralnych,
  • zbiorniki stalowe, zasobniki, kontenery i specjalistyczne pojemniki,
  • konstrukcje wsporcze,
  • instalacje ze stali nierdzewnej dla zakładów chemicznych, oczyszczalni ścieków itp.,
  • rampy stalowe, podesty, schody, poręcze.